29 СІЧНЯ – СПОМИН CВ. ЙОЗЕФА ФРАЙНАДЕМЕТЦА SVD, МІСІОНЕРА КИТАЮ